Öka värdet och tillväxten på din skog – gallra i tid!

Sommaren 2004 köptes den första beståndsgående skördaren in, en Valmet 701 som till en början skulle användas i det egna jord- och skogsbruket i Bergstena.

I januari 2005 drog en viss ”Gudrun” in över skog och mark och körningarna drog igång, både i den egna skogen och andra hörde av sig som också behövde hjälp.

Här föddes nu idéen att kunna erbjuda våra tjänster även i skogen.

Detta har under åren blivit ett bra komplement till de grustransporter som har lågsäsong under vintertid.

Efterfrågan har ökat på våra skogstjänster och 2012 köptes en modernare beståndsgående skördare, en Rottne H8.

Naturligtvis är vi certifierade enligt PEFC

Samtliga våra maskiner och fordon körs på HVO100, som är 100% förnybar och fossilfri diesel. HVO100 ger en reducering av växthusgaserna med upp till 90 % i jämförelse med fossil diesel och är exempelvis inte farligt för vattenlevande organismer.

Behöver ni hjälp med att anlägga ny skogsväg kan vi även hjälpa till med detta.

Behöver du hjälp  med att gallra i skogen eller med att anlägga/grusa en väg! Ring Fredrik 070-3722721